DSB BUSINESS INTELLIGENCE

 

Pod pojmem Business Intelligence rozumíme ucelený přístup pro efektivní práci s firemními daty. Business Intelligence je nejen nástroj v rukou vedení společnosti, který napomáhá plánování, operativnímu i strategickému rozhodování, a zajištuje obchodní úspěch společnosti, ale je také určen pro hledání ekonomických řešení, k odhalování nových obchodních příležitostí, k optimalizaci cen, k získávání dat z ERP/MRP systému a pro jejich proměnu do přehledných reportů nebo panelů. Klíčovým faktorem k získání přesných výstupů ze systémů BI jsou standardizovaná data z ERP/MRP systému.

 

Business Intelligence:

je možné použít pro ucelený podnikový reporting

pro získávání dat z podnikových systémů

k identifikaci a odstranění neefektivních obchodních či výrobních procesů

evidence plnění závazků vašimi smluvními partnery

identifikace nových příležitostí podnikání

 

S námi dodávaným a podporovaným řešením můžete snadno dosáhnout rychlejšího přístupu k podnikovým informacím v reálném čase bez ohledu na to, kde se nacházíte. Budete mít přístup k přesným datům ze všech částí Vašeho podniku. Dosáhnete lepšího porozumění a rozpoznání problémů a výzev, které mají dopad na řízení Vašeho podniku. Výsledkem zavedení našeho řešení je kratší reakční doba a jistota v rozhodováních, která se Vás týkají.

 

 

Kontakt

+420 547 243 801

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o.

Barvičova 33/36

CZ 602 00 Brno

 

IČ: 60743590, DIČ: CZ 60743590

OR KS v Brně, oddíl C, vložka 18573

Provozovna:

Masarykova 118

CZ 664 42 Modřice