Využití mobilních aplikací naplno

 

Mobilní aplikace už zdaleka nejsou trendem pouze v osobním životě. Díky popularitě, snadnému použití a rozšířenosti začínají opravdu rychle zaplňovat mezeru ve výrobních, logistických i distribučních oblastech.

 

Pojem mobilní aplikace nás odkazuje na softwarovou službu vytvořenou pro zařízení, jako jsou smartphony, tablety a další technologie. Využití těchto zařízení umožňuje podnikat takřka za běhu, a tak poskytují maximální flexibilitu. Obchodník s komoditami z Brna, ozbrojený jediným zařízením, může jednoduše obchodovat s investorem v Tokiu ze zadního sedadla v taxíku. Tento příklad ilustruje hranice mobilní technologie jako nástroje pro obchod: žádné hranice neexistují.

 

Mobilní aplikace významně ovlivnily způsob distribuce. Mobilní zařízení nabízejí vše. Od zadávání objednávek, tvorby cen, přes automatizaci prodejních sil a správy zásob až po zachycování podpisů, obchodní analytiku, plánování distribuce a doručování. Seznam činností a služeb, která konkrétní zařízení a jejich aplikace dokáží pokrýt, neustále roste. Jedním z důvodů je zkrátka to, že zákazníci vyžadují od svých obchodních partnerů implementaci technologií, které usnadní obchodování v reálném čase.

 

Tyto technologie si získaly popularitu ze strany distributorů – a proč také ne? Jejich přiměřená cena, vysoká dostupnost a mobilita těchto zařízení byla značně vítána. Praktická převaha těchto zařízení ve srovnání například s laptopem naprosto převyšuje v mobilitě, nákladnosti a třeba i riziku poškození. Kromě toho se mobilní technologie neuvěřitelně vyvíjejí a zlepšují s každou novou verzí.

 

Pro všechny společnosti, které využívají moderní nástroje v podobě mobilních zařízení a sofistikovaných aplikací, je důležitým rozhodovacím parametrem také operační systém. Tedy na čem to vlastně běží. Na několik otázek, týkajících se sféry nejenom výběru operačních systémů na mobilních zařízení, Vám můžeme sami odpovědět, jakožto odborníci zabývající se vývojem, implementací a technickou podporou informační systémů a technologií pro řízení dodavatelského řetězce se zaměřením na skladování a výrobu.

 

Jaká je situace na trhu mobilních zařízení pro nasazení v průmyslu a logistice, například handheldů a podobně z hlediska operačních systémů?

 

Komerční sféra se v tomto ohledu takřka neliší od té soukromé. Mobilní zařízení jsou zpravidla podporovány operačními systémy Android, iOS a Windows tak, jak to známe na našich smartphonech a tabletech, které denně využíváme v práci a ve volném čase. Samozřejmě pro oblast průmyslu se využívají kromě již zmiňovaných tabletů a smartphonů i další technologie a zařízení.

 

Proč se průmysl odvrací od Windows? Nebo se Windows odvracejí od průmyslového nasazení? Jaké jsou alternativy?

 

Už nějakou dobu jsou na trhu kromě Windows pro mobilní zařízení k dispozici již zmíněné operační systémy Android a iOS. Konkrétně Android má v současnosti největší uživatelskou základnu, co se týče podnikové mobility, podobně jako iOS, který na sebe vždy přitahoval svou pozornost. Vývoj těchto dvou operačních systémů už před nějakou dobou zastínil dřívějšího leadera v této sféře, tedy Windows, jež byl v minulosti nejúspěšnější mobilní operační systém (Windows Embedded Handheld 6.5). Každý z těchto operačních systému si rozhodně najde své efektivní využití v rámci podniku, a je jenom na zákaznících, jakou platformu a operační systém preferují.

 

Co bude očekávaný přechod na jinou platformu znamenat pro uživatele v průmyslu? Jaké problémy se mohou projevit, a naopak jaké pozitivní změny to může přinést? Co to bude znamenat pro stávající programy a aplikace?

 

Jako každá změna i přechod na novou platformu přináší svá pozitiva i negativa. V rámci podniku je přechod na novou technologii zpravidla spojen s finanční investicí a nákupem samotných zařízení a služeb. Nové technologie mohou být pro některé zaměstnance skutečnou výzvou, ale jakmile si osvojí jejich intuitivní ovládání, dokáží efektivně zastat svou pracovní pozici. Na druhou stranu výsledkem takovéto investice bývá celkové zefektivnění podnikových procesů. Investice do těchto technologií se mohou projevit třeba ve zvýšené efektivitě zaměstnanců a jejich kratším zaučovacímu procesu. Moderní technologie rozhodně působí atraktivně pro mladší zaměstnaneckou generaci, a může to být jedním z faktorů ovlivňujících poptávku po dané pracovní pozici. Pro vlastníky a majitele podniků takovéto technologie samozřejmě přináší největší užitek. V reálném čase mají možnost mít absolutní přehled o všech aktuálních procesech ve svém podniku. Odkudkoli mohou zjistit, v jaké fází a v jakém stavu se společnost drží naplánované strategie. Jednoduše pomoci svého mobilu mohou zjistit aktuální fakta a konat patřičné kroky a opatření.

 

Co v této souvislosti uživatelům nabízíme?

 

Všem našim zákazníkům se snažíme dodávat nejmodernější technologie, mezi které patří handheldy (ruční počítače), přístroje s dotykovou obrazovkou, tiskárny a čtečky čárových kódů, skenery, RFID, GPS a NFC technologie a softwary pro rozpoznávání hlasu. Nyní zvažujeme i využití rozšířené reality (Augumented Reality) v oblasti podnikaní, výroby, logistiky a skladování. Mnohá řešení, která dodáváme, je možné využit jednoduše za pomoci webového prohlížeče přímo z plochy tabletu nebo chytrého telefonu bez ohledu na operační systém. Všichni z našich partnerů od společnosti Zebra, HighJump a Infor, jejichž řešení dodáváme, jdou s dobou a maximálně podporují využití těchto nástrojů pro zvýšení efektivity.

 

Kontakt

+420 547 243 801

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o.

Barvičova 33/36

CZ 602 00 Brno

 

IČ: 60743590, DIČ: CZ 60743590

OR KS v Brně, oddíl C, vložka 18573

Provozovna:

Masarykova 118

CZ 664 42 Modřice