SYSTÉM pro Řízení skladu

Systém pro řízení skladu Körber Motion Warehouse Advantage (dále K.Motion WA) je ve svém oboru předním WMS (Warehouse Management System) řešením pro řízení hmotných toků v dodavatelských řetězcích, nabízející pokrokovou a oborově specifickou funkčnost se schopností řídit i ta nejkomplikovanější skladovací prostředí.

K.Motion WA efektivně řídí všechny zdroje distribučních a zásobovacích center včetně skladů a obslužných prostranství, vybavení, manipulační techniky a lidí. Součástí této sady softwarových nástrojů je také modul pro řízení dopravy. K.Motion WA je navržen nejjednodušeji pro uživatele:

RYSY: Jednoduchost, stabilita, bezpečnost, přizpůsobitelnost, rychlost, spolehlivost, pružnost a doplnění nových funkcionalit, aktuálnost, konzistence, podpora konfigurací s vysokou dostupností, jazyková lokalizace, produkt vhodný pro korporátní prostředí.
 
PŘÍNOSY: jednoduchá, flexibilní technologická platforma, která se rychle přizpůsobí poptávce, optimalizuje procesy a produkci v cloudovém nebo lokálním nasazení a zároveň integruje firemní softwary ERP, TMS a YMS. Terminálové i počítačové rozhraní je snadné lokalizovat do jiných jazyků.

PŘÍNOSY IMPLEMENTOVANÝCH ŘEŠENÍ:

KONKURENČNÍ VÝHODY: