Simulace logistických procesů

Simulace logistických procesů K.Sight CLASS je řešení směřující k optimalizaci návrhu skladu, které vám pomůže modelovat, simulovat, konfigurovat a tím prokázat nejlepší rozložení skladu. 

Simulace logistických řešení jako produkt s názvem Körber Sight CLASS (dále K.Sight CLASS) celosvětově používají výrobci i maloobchodníci. 

Se softwarem K.Sight CLASS můžete navrhnout i svůj sklad a přepracovat ho na základě pevných dat, které simulace vyprodukuje. Posouzení výkonu skladu zdarma vám pomůže získat aktuální informace a nastavit správnou cestu k časovým a nákladovým úsporám. 

K.Sight CLASS je schopen modelovat manuální i automatizované sklady a řešit úkoly od vykládky vozidel, skladování, umístění palet až po odbavení objednávek, nakládku, expedici a všechny procesy mezi nimi. Modelace vašeho virtuálního počítačového skladu bude řešit změny mnoha různých parametrů a měřit jejich dopad. Modelací snadno:

 

PŘÍNOSY:

Partner of

Logo Körber

Další řešení

01

Systém pro řízení skladu

02

Propojení logistických systémů

03

Konzultace
a podpora

Tady bude název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Warehouse simulation software
Skladový simulační software - nové skladové operace a konfigurace rychle a bez námahy