Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

quantum-computer-logistics
Ve spolupráci s dvěma českými univerzitami se podílíme na výzkumu a vývoji v oblasti optimalizace logistických procesů s možností využití principů kvantové fyziky

Informace k projektu

Název projektu: Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

Cíl projektu: Cílem projektu je realizovat optimalizaci intralogistických operací v reálném čase na bázi kvantových počítačů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861

Spolupříjemce: Univerzita Pardubice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení: 1. 7. 2022 – 31. 5. 2023

OPPIK
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!